2023 թվականի փետրվարի 2-ի ԸԻԴ/0120/05/21 վարչական գործով Գերագույն դատարանի որոշում