2023 թվականի մայիսի 02-ի ԸԻԴ/1953/02/19 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի որոշում