Դատական դեպարտամենտ: Դատական կարգադրիչների ծառայություն

2010թ. հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի (այսուհետ՝ Դեպարտամենտ) կազմում

ԹԻՎ 27-Լ ՈՐՈՇՈՒՄ` ԲՈՂՈՔԱՐԿՎԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ՎԱՐՈՒՅԹՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Հավելված

ԹԻՎ 26-Լ ՈՐՈՇՈՒՄ` ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՀԵՐԹԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավելված

2009Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ԹԻՎ 25-Լ ԴՆԽ ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ԴԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԹԻՎ 24-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ` ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 21-Ի ԹԻՎ 07-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԹԻՎ 23-Լ ՈՐՈՇՈՒՄ` ԼՂՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԹԻՎ 22-Լ ՈՐՈՇՈՒՄ` ԼՂՀ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 21-Ի «ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԵՎ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 17-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԹԻՎ 21-Լ ՈՐՈՇՈՒՄ` ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ, ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ