ԱՀ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է կրկնակի ՄՐՑՈՒՅԹ

ԱՀ դատական դեպարտամենտը /այսուհետ` Դեպարտամենտ/ հայտարարում է կրկնակի մրցույթ`հետևյալ թափուր

Հայտարարություն դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով որակավորման ստուգում անցկացնելու մասին

Հիմք ընդունելով ԱՀ դատարանների նախագահների խորհրդի 2017թ. օգոստոսի 29–ի թիվ

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտը հայտարարում է բաց մրցույթ

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտը /այսուհետ` Դեպարտամենտ/ հայտարարում է բաց մրցույթ` Դեպարտամենտի