2023Թ․ № 6 ԴՆԽ ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻՑ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2023 թվականի հունիսի 14-ի ԸԻԴ/0114/05/22 վարչական գործով Գերագույն դատարանի որոշում

2023Թ․ հունիսի 12-Ի ԳԴՈ-28 ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 12-ՐԴ ԳԼԽՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ (ԼՐԱՑՄԱՆ) ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԸ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾՈՎ

ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՂ ՃԱՆԱՉԵՑ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ 12-ՐԴ ԳԼԽՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ (ԼՐԱՑՄԱՆ) ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ

Հունիսի 12-ին Արցախի Հանրապետության Գերագույն դատարանը դռնբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով

2023Թ․ մայիսի 30-ի ԴԸԺ № 1-Ա ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄ ԸՆՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԷԹԻԿԱՅԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆ ՈՒՆԻ ՆՈՐ ԱՆԴԱՄ

Այսօր՝ 2023 թվականի մայիսի 30-ին, կայացավ  Արցախի Հանրապետության դատավորների ընդհանուր

2023Թ․ № 5 ԴՆԽ ՈՐՈՇՈՒՄ՝ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻՑ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2023 թվականի մայիսի 02-ի ԸԻԴ/1953/02/19 քաղաքացիական գործով Գերագույն դատարանի որոշում