ԹԻՎ 01-Լ ՈՐՈՇՈՒՄ` ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 57-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Դատական դեպարտամենտ: Դատական կարգադրիչների ծառայություն

2010թ. հունվարի 01-ից Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի /այսուհետ՝ Դեպարտամենտ/ կազմում

ԹԻՎ 27-Լ ՈՐՈՇՈՒՄ` ԲՈՂՈՔԱՐԿՎԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ՎԱՐՈՒՅԹՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ