ԹԻՎ 01-Լ ՈՐՈՇՈՒՄ` ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 57-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Դատական դեպարտամենտ: Դատական կարգադրիչների ծառայություն

2010թ. հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի (այսուհետ՝ Դեպարտամենտ) կազմում

ԹԻՎ 27-Լ ՈՐՈՇՈՒՄ` ԲՈՂՈՔԱՐԿՎԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ՎԱՐՈՒՅԹՆ ԱՎԱՐՏԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՍՏՈՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱՐԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Հավելված